Hướng dẫn thiết lập ban đầu

Hướng dẫn thiết lập ban đầu trong Phần mềm quản lý karaoke SUMI. Bài viết nằm trong chuỗi "Hướng dẫn sử dụng" phần mềm của chúng tôi.


Hướng dẫn thiết lập ban đầu sử dụng phần mềm quản lý karaoke.

Là phần dành cho người quản trị thực hiện các thao tác về người sử dụng và phân quyền cho các user trong hệ thống sử dụng phần mềm.

Người sử dụng: Tài khoản người dùng đăng nhập phần mềm.

  • Thêm mới nhóm NSD: Hệ thống -> Nhóm người sử dụng -> Nhập mới -> Nhập thông tin ->Cập nhật.


thêm mới người sử dụng phần mềm

 

  • Sửa nhóm NSD: Hệ thống -> Nhóm người sử dụng -> Chọn nhóm cần sửa -> Click “Sửa“ -> Nhập thông tin thay đổi -> Cập nhật. ( không sửa được Mã nhóm).
  • Thêm mới NSD:  Hệ thống -> Người  sử dụng -> Click “Nhập mới” ->  Nhập thông tin->  Cập nhật.


 Danh mục người sử dụng

 

=> LƯU Ý: Với các user của người sử dụng khi đã tham gia phần mềm: bạn không được xóa user đó vì các phiếu liên quan đến user đó sẽ không còn khi xóa user.

>>>Xem thêm "Phần mềm quản lý karaoke SUMI"

2. Phân quyền người dùng.

 - Là form cho phép bạn cập nhật các quyền mà mỗi nhóm được thực hiện khi đăng nhập phần mềm.

- Phân quyền : Hệ thống -> Phân quyền ->  Phân quyền cho nhóm ->  Cập nhật.

 

                          Phân quyền


- Nhìn trên hình ta có: 

  • Vị trí số 2 : Tích chọn các quyền cho nhóm trên.
  • Vị trí số 1 : Chọn nhóm cần phân quyền.
  • Vị trí số 3 : Lưu lại quyền cho nhóm cần phân quyền.

 

3. Thiết lập khung giờ theo ngày.

- Để người quản trị phân ra các khung giờ để hỗ trợ cho việc thiết lập giá phòng hát cho từng khung giờ đã thiết lập.

 

 

- Chú ý khung giờ đặt phải theo thứ tự giờ trong 1 ngày và kín 24h.

 

 

Cấu hình giá hát theo khung giờ 

 

4. Danh mục khu vực.

- Là phần danh mục phân chia phòng theo tầng theo khu để dễ quản lý hơn.

- Thêm mới : Nghiệp vụ -> Khu vực -> Nhập mới -> Điền thông tin -> Cập nhật.

- Sửa : Chọn khu vực -> Click “ Sửa” ->  Sửa thông tin -> Click “ Cập nhật”.

Danh mục theo khu vực

 

 

5. Danh mục phòng.

- Lập phòng có trong quán. Form này giúp  bạn quản lý được thông tin chi tiết các phòng cụ thể: lượng người, đơn giá theo từng khung giờ trong ngày đã được định nghĩa trong phần thiết lập khung giờ.

- Thêm mới : Nghiệp vụ ->  Danh mục phòng -> Kích vào “ Thêm mới” -> Nhập thông tin phòng cần thêm -> Kích vào “ Cập nhật “.

- Sửa : Chọn phòng cần sửa -> Kích vào “ Sửa” ->  Sửa lại các thông tin cần sửa ->  Kích vào “Cập nhật”.

Lưu ý : Đã phát sinh phiếu thanh toán phòng không được xóa phòng.


Danh mục bàn - phòng

  

6. Nhóm sản phẩm – nguyên liệu.

- Quản lý nhóm sản phẩm (nhóm thực đơn), nhóm  nguyên liệu đầu vào.

- Nguyên liệu chính là nguyên liệu của nhà hàng nhập vào.

- Sản phẩm là các thực đơn có trong menu của nhà hàng.

Thêm mới Danh mục ->  Nhóm  sản phẩm – Nguyên liệu -> Nhập mới -> Điền các thông tin cần thiết (tên nhóm) -> Cập nhật.

- Sửa Danh mục ->  Nhóm  sản phẩm –Nguyên liệu ->  Sửa -> Sửa  thông tin -> Cập nhật.

- Xóa Danh mục -> Nhóm  sản phẩm –Nguyên liệu ->  Xóa  -> Yes.

Danh mục nhóm sản phẩm

7. Thiết lập nguyên liệu.

- Nguyên liệu là các nguyên liệu nhà quản lý phải nhập vào từ nhà cung cấp.

- Thêm mới nguyên liệu: Danh mục -> Nguyên liệu -> Nhập mới -> điền các thông tin cần thiết ( chọn nhóm nguyên liệu , tên nguyên liệu  ) -> Cập nhật.

- SửaDanh mục -> Nguyên liệu -> Sửa -> Sửa   thông tin -> Cập nhật.

Sửa thì ta có thể sửa các mục : nhóm nguyên liệu, tên nguyên liệu, đvt, đơn giá.

- XóaDanh mục -> Nhóm  sản phẩm –Nguyên liệu -> Xóa  -> Yes.

- Bỏ qua: khi đang thực hiện bất kỳ thao tác nào trên form mà không muốn làm cv đó chỉ cần click  vào nút bỏ qua. Form sẽ quay trở lại ban đầu  như khi mới mở form.

Danh mục nguyên liệu

- Ngoài ra còn chức năng nhập Excel: giúp người nhập liệu nhập nhiều nguyên liệu một lần. Người dùng nhập tên vào excel sau đó nhập file excel vào phần mềm.

File excel là mẫu của bên phát triển phần mềm cung cấp có sẵn.

   Excel
 

Nhập excel : Click nhập excel -> Chọn tệp -> Chọn file excel -> Kiểm tra dữ liệu -> Click “ Lưu lại”.

Danh mục nguyên liệu

 

8. Thiết lập sản phẩm mới.

- Sản phẩm là các món ăn , đồ uống có trong thực đơn, menu của  quán ( sản phẩm bán cho khách).

- Thêm mới: Danh mục -> Sản phẩm -> nhập mới -> điền đầy đủ  thông tin -> cập nhật

- Nhóm: nhóm của nguyên liệu và nhóm của sản phẩm có thể chung 1 nhóm.

- Các thao tác tương tự nguyên liệu.

9. Tạo công thức pha chế mới.

- Công thức pha chế là tổng hợp các nguyên liệu để tạo ra sản phẩm / THỰC ĐƠN ( món ăn, đồ uống ) của nhà hàng.

- Tạo công thức chế biến : Danh mục -> công thức chế biến -> chọn 1 sản phẩm ( món ăn , đồ uống ) ->  chọn các nguyên liệu chế biến và định lượng cho từng nguyên liệu.

Công thức pha chế

 

 

10. Nhập tồn quỹ đầu kỳ.

- Nhập số tiền vốn ban đầu trước khi bắt đầu làm phần mềm . Nếu không thì nhập tồn quỹ = 0.

 

Tồn quỹ đầu kỳ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn vừa xem bài viết "Hướng dẫn thiết lập ban đầu" nằm trong series "Hướng dẫn sử dụng" phần mềm quản lý karaoke SUMI.
Xem tiếp bài viết "Các nghiệp vụ chính" tại đây.

 

Khách hàng

TIN TƯỞNG lựa chọn TCSOFT SUMI - Quản lý dễ dàng, an tâm phát triển

The Home Coffee - Thái Bình

Bắt đầu sử dụng Phần mềm quản lý karaoke từ ngày 20/05/2018

Quán Karaoke Vân Anh - Hoàng Mai - Hà Nội

Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý karaoke Sumi từ ngày 02/06/2017

Quán Karaoke The Sun - Dương nội - Hà Đông - Hà Nội.

Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý karaoke Sumi từ ngày 05/07/2016

Quán Karaoke Lan Tây khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Bắt đầu sử dụng phần mềm Karaoke Sumi từ ngàyngày 11/01/2016

QUÁN KARAOKE VÂN ANH - HỒ ĐỀN LỪ, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

QUÁN KARAOKE DIAMOND CLUB 4 - TT YÊN THẾ, LỤC YÊN, YÊN BÁI

Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý karaoke từ ngày 02/11/2015

Liên hệ

Bạn còn điều gì thắc mắc về phần mềm quản lý phòng Karaoke chuyên nghiệp?
Hãy liên hệ với TCSoft, chúng tôi sẽ liên lạc ngay lại với bạn

Họ tên:
Số điện thoại:
Email:

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Download

Kinh doanh

0941.88.03.04

Hotline

1900 571 529

HOTLINE